140722 Сэхүн Чанёол инстаграм шинэчлэлт

Хамгийн эхний бөгөөд сүүлийн удаа хэлж байна. Би юу ч хийгээгүй байхад яагаад өдөр болгон мессеж ирээд байгаа юм бэ? баталгаажуулах дугаар.. нууц үгээ солих.. өөр IP-гаар орсон байна.. гэсэн иймэрхүү мессежнүүд.. Ийм байж боломгүй зүйлс байнга үргэлжлээд байвал би чимээгүй, зүгээр байлгаад байж чадахгүй. \Сэхүний инстаграм-г хакердаад байгаа бололтой…\

Continue reading